Νέο ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων κατέγραψε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για τον μήνα Ιούλιο, ενώ σε υψηλά σταθερά επίπεδα παραμένει επίσης ο αριθμός των νέων αιτήσεων και των οριστικών υποβολών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τον περασμένο Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 931 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, 3.727 νέες αιτήσεις και 2.291 νέες οριστικές υποβολές. Φαίνεται ότι το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία.