Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 19 Μαΐου και ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής 21 Μαΐου, τίθεται σε εφαρμογή η
απαγόρευση προεκλογικών δραστηριοτήτων όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 48 του π.δ. 26/2012.


Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 48 με τίτλο «Θέματα δημόσιας τάξης - Απαγόρευση προεκλογικών δραστηριοτήτων», κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών,
καθώς και την παραμονή αυτής ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι συγκεντρώσεις και
οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα όπως:


Πραγματοποίηση Ομιλιών

• Ανάρτηση και διανομή αφισών και εντύπων
• Μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου
• Προεκλογική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο