Στην έκδοση και διάθεση πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6⅜ % και λήξη το 2024 προτίθεται να προβεί η Ellaktor Value PLC, θυγατρική της Ελλάκτωρ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των νέων ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες των πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ λήξεως το 2024, τις οποίες έχει ήδη εκδώσει η Ellaktor Value στις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Οι νέες ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους. Οι πρόσοδοι της έκδοσης θα διατεθούν:

(i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020,

(ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και

(iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως γενικοί συντονιστές (Joint Global Coordinators) και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias AE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την έκδοση.