Σε προσφυγή για προσωρινή διοίκηση από τον Φρέσκο Άνεμο, ώστε να αναλάβει τη διοίκηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, προχώρησε η οργανωτική του επιτροπή μετά τις παραιτήσεις και των τελευταίων ημερών που καταστούν αδύνατη πια την διοίκηση της ΕΙΟ.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του η οργανωτική επιτροπή του ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ, αναφέρει: “Κε Πρόεδρε,
θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι κατά τους τελευταίους δύο μήνες δυστυχώς όλοι μας γίναμε κοινωνοί των παρακάτω θεμάτων:

1) Μετά την παραίτηση έξι (6) τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και την παραίτηση στις 17/01/2021 του συνόλου των εννέα (9) τακτικών και των τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης (Ε.Α.Θ.) δημιουργήθηκε έλλειψη καταστατικής συγκρότησης του Δ.Σ της ΕΙΟ με αποτέλεσμα την έλλειψη νόμιμης διοίκησης σε αυτή.

2) Το απερχόμενο Δ.Σ κοινοποίησε σε όλους μας πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ κατά την 14/3/2021 η οποία πάσχει από σοβαρές πλημμέλειες. Συγκεκριμένα μας καλεί να εκλέξουμε ένα Πρόεδρο του Δ.Σ., δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη Δ.Σ. και πέντε (5) αναπληρωματικά. Μας καλεί δε να προτείνουμε υποψηφίους ξεχωριστά για τη θέση τα τακτικών μελών και ξεχωριστά για τη θέση των αναπληρωματικών κατά παράβαση του αθλητικού νόμου.

3) Εναλλακτικά θέτει το θέμα της διαδικτυακής Γ.Σ χωρίς την υποχρεωτική εκ του νόμου αναφορά στις τεχνικές διαδικασίες αυτής. Επιπροσθέτως εμμένει στη διεξαγωγή των εκλογών στις 14/3/2021 με δεδομένο ότι ο εναπομείνας χρόνος δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που θέτει ο νόμος.

4) Ακόμη, η γνωστοποίηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για έγκριση του καταλόγου των ομίλων που έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, χωρίς την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Δραστηριότητας της ΕΙΟ και την εισήγηση της, καθιστούν επί της ουσίας ανέλεγκτο τον εκλογικό κατάλογο.

Όλα τα παραπάνω θέματα οδηγούν με βεβαιότητα στην ακυρότητα της επερχόμενης Γ.Σ και των αρχαιρεσιών, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ομαλή διεξαγωγή του αθλητικού έργου και μάλιστα σε προολυμπιακή περίοδο.

Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να ζητήσουμε από το αρμόδιο Δικαστήριο το διορισμό προσωρινής διοίκησης, με ιδιαίτερα σύντομη θητεία, με πρωταρχικό στόχο τη θεραπεία των παραπάνω προβλημάτων και τη διενέργεια έγκυρης Γ.Σ και διεξαγωγή των εκλογών έως την 31/3/2021 ώστε να αποφύγουμε τη διολίσθηση της ΕΙΟ σε απρόβλεπτες από πλευράς χρόνου και επιπτώσεων συνέπειες.

Σας καλούμε ανεξάρτητα από τις τελικές επιλογές σας και προτιμήσεις αναφορικά με τη νέα διοίκηση της ΕΙΟ, να συμπλεύσετε με τον «Φρέσκο Άνεμο» για το αύριο της Ελληνικής Ιστιοπλοΐας”.