Κανονικά λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, έπειτα από βραχεία προσωρινή διακοπή, που οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους, οι οποίοι επηρέασαν τη λειτουργία των δικτυακών συνδέσεων του φορέα (Δίκτυο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”) στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣ και, ειδικότερα, τη διαδικασία αυθεντικοποίησης χρηστών με κωδικούς Taxisnet, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.