Αυτόματο «κούρεμα» οφειλών έβγαλε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για επτά στους δέκα οφειλέτες που επέλεξαν αυτήν τη διαδικασία συνολικής ρύθμισης των χρεών τους προς τις τράπεζες και το Δημόσιο.

Περισσότεροι από 47.000 οφειλέτες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία και περίπου 16.000 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επίτευξης συμφωνίας.

Σε διάστημα 120 ημερών, έχουν εκδοθεί 400 αποφάσεις ρύθμισης οφειλών με αυτόματο τρόπο.

Στο 70% των περιπτώσεων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις και στο 35% των περιπτώσεων με εξασφάλιση κάποιο ακίνητο, ο αλγόριθμος, που λαμβάνει υπόψη του το εισόδημα και την περιουσία του οφειλέτη και το ύψος των χρεών, «έβγαλε» και μερική διαγραφή των υποχρεώσεων.

Το υπόλοιπο ρυθμίστηκε σε έως 240 δόσεις για το τμήμα που αφορούσε χρέη προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία και έως 420 δόσεις για τον τραπεζικό δανεισμό.

Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών που έχουν προχωρήσει τη διαδικασία ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι, όπως γράφει η “Καθημερινή”, φυσικά πρόσωπα, ενώ μόλις το 10% είναι επιχειρήσεις.