Αντικειμενικές αξίες: Έως τις 17 Μαρτίου οι νέες τιμές- Πώς θα υπολογίζονται

by Έλσα

Το αργότερο μέχρι τις 17 Μαρτίου θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις εισηγήσεις για τις νέες τιμές ζώνης σε όλη την επικράτεια οι πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι εκτιμητές θα πρέπει να προχωρήσουν στην εξίσωση των εμπορικών τιμών με τις αντικειμενικές αξίες, λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων ακινήτων.

Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες θα αυξηθούν και σε κάποιες θα μειωθούν. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η παράδοση των εισηγήσεων γίνεται τμηματικά. Οι εκτιμητές υποχρεούνται να παραδώσουν το 50% του συνόλου των εισηγήσεων στις 21 Φεβρουαρίου και το υπόλοιπο 50% μέχρι τις 17 Μαρτίου. Τα συγκριτικά στοιχεία, όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση, πρέπει να είναι επαρκή, να αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατόν τη γεωγραφική κάλυψη της υπό εκτίμηση ζώνης, προσεγγίζοντας τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, και να αφορούν χρονικό διάστημα των τελευταίων 12 μηνών.

Οι εκτιμητές, κατά την εκτέλεση του έργου τους, έχουν κληθεί να λάβουν υπόψη τους συγκριτικά στοιχεία για τις πραγματικές τιμές πώλησης ακινήτων στις περιοχές τις οποίες αναλαμβάνουν να καλύψουν.

Σε κάθε περίπτωση που δεν θα βρουν διαθέσιμα τέτοια στοιχεία θα πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες για το ύψος των ενοικίων που συμφωνούνται στις περιοχές της αρμοδιότητάς τους ή άλλα στοιχεία και πληροφορίες για τη διαμόρφωση αξιόπιστων εκτιμήσεων σχετικά με το ύψος των πραγματικών τιμών των ακινήτων. Οι εκτιμητές θα πρέπει να εφαρμόσουν μία έως τέσσερις εναλλακτικές μεθοδολογίες εκτιμήσεων, από την εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να προκύψουν εισηγήσεις για τιμές ζώνης και αξίες οικοπέδων που θα προσδιορίζουν, με τις κατάλληλες προσαρμογές και αναγωγές, τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων σε επίπεδα ίδια ή περίπου ίδια με τις πραγματικές, αγοραίες τιμές του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών:

Οι εκτιμητές μπορούν να αναζητήσουν συγκριτικά στοιχεία των συνηθέστερα απαντώμενων ακινήτων της κάθε ζώνης, προκειμένου, με τις κατάλληλες αναγωγές να εισηγηθούν, την τιμή εκκίνησης και την αξία οικοπέδου ανά ζώνη.
Τα συγκριτικά στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, να αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατόν τη γεωγραφική κάλυψη της υπό εκτίμηση ζώνης, προσεγγίζοντας τα χαρακτηριστικά του ακινήτου αναφοράς και να αφορούν χρονικό διάστημα των τελευταίων 12 μηνών
Η αυτοψία στην περιοχή κρίνεται απαραίτητη, ενώ η αυτοψία των χρησιμοποιούμενων συγκριτικών στοιχείων κρίνεται σκόπιμη αλλά όχι υποχρεωτική. Οι εκτιμητές αποδίδουν στις εκτιμήσεις τους τις διαφορές στις αξίες των ακινήτων από ζώνη σε ζώνη και από περιοχή σε περιοχή.
Η μέθοδος που ακολουθείται από τους εκτιμητές επιλέγεται ανάλογα με το είδος του ακινήτου, τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και της αγοράς.
Οι εκτιμητές εφαρμόζουν ως κύρια μέθοδο την συγκριτική μέθοδο, η οποία βασίζεται σε ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές ή ζητούμενες τιμές για άλλα ακίνητα με παρόμοια χαρακτηριστικά με το ενδεικτικό ακίνητο αναφοράς, κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές.

Σχετικα Αρθρα

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της Δέχομαι Περισσότερα