Αλλαγή στην ετικέτα κρεμοσπάπουνων συνιστά με σημερινή του ανακοίνωση ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Αφορά τα βιοκτόνα προϊόντα που έχουν αυτή τη μορφή με τον ΕΟΦ να σημειώνει ότι κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει η σήμανση ότι, «το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ως βιοκτόνο και όχι ως κρεμοσάπουνο καθημερινής χρήσης».

Στην ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφέρεται:

«Λόγω της υπέρμετρης χρήσης βιοκτόνων προϊόντων, που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίνεται σκόπιμο τα βιοκτόνα προϊόντα, με μορφή κρεμοσάπουνο, να φέρουν την ακόλουθη σήμανση «Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ως βιοκτόνο και όχι ως κρεμοσάπουνο καθημερινής χρήσης».

Η συγκεκριμένη επισήμανση στοχεύει στην ορθολογική χρήση των προϊόντων αυτών από το ευρύ κοινό».