«Για γέλια και για κλάματα είναι η προσπάθεια του κ. Ξανθού να αναπαράγει fake news με μοναδικό στόχο να παρασύρει με ψεύδη τους ιατρούς», αναφέρει σε αποψινή του γραπτή δήλωση ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Επισημαίνει πως «στη διάταξη που επικαλείται ο κος Ξανθός, απλώς προστέθηκαν δύο εδάφια σε σχέση με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας ιατρών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ήδη ισχύοντα νόμο, ο οποίος και επί ημερών του κ. Ξανθού που δεν άλλαξε».

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας παραθέτει τα εδάφια αυτά. «Συγκεκριμένα στο εισαγωγικό εδάφιο του άρθρου 82 αναφέρεται σαφώς ότι “Στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), προστίθενται δέκατο και ενδέκατο εδάφιο, τα οποία έχουν ως εξής:

«Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού σε υπηρεσία υγείας του κρατικού συστήματος της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά από την 31η.12.2020, της Ελβετίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Επίσης, δύναται να υπολογίζεται για την εξέλιξη στο Ε.Σ.Υ. και η προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού σε κλινική ή νοσοκομείο πανεπιστημιακού ιδρύματος, ανεξάρτητα από τη νομική του φύση, Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του προηγούμενου εδαφίου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας”. Καμία μεταβολή δεν επέρχεται κατά τα λοιπά στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001, η οποία παραμένει ως είχε επί ημερών του κ. Ξανθού. Επίσης, καμία μεταβολή δεν επιφέρει το νεοψηφισθέν άρθρο 82 στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3754/2009, με την οποία θεσπιζόταν η μη επαναπροκήρυξη θέσεων και η οποία συνεχίζει να ισχύει».

«Επομένως το καθεστώς παραμένει ακριβώς το ίδιο», καταλήγει στη δήλωση του ο υπ .Υγείας, τονίζοντας: «απλή ανάγνωση των διατάξεων αρκεί για να καταλάβει κάποιος τι ισχύει. Ας σταματήσει επιτέλους ο κ. Ξανθός να αναπαράγει fake news».