Με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) και των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης Αττικής και Θεσσαλονίκης και η σταδιακή μεταφορά σε αυτές των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων σήμερα ΔΟΥ.

Ταυτόχρονα, οριστικοποιούνται οι ημερομηνίες για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (KEBEIΣ) Θεσσαλονίκης.

Στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης παραμένει, προσωρινά, η αρμοδιότητα της παραλαβής δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση ψηφιακών μέσων, η οποία ασκείται στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας της αντίστοιχης πρώην ΔΟΥ.

Tα υφιστάμενα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης μετεξελίσσονται σε Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης τεσσάρων επιπλέον Γραφείων, προς στέγαση σε χώρους των Δήμων Ζωγράφου, Κρωπίας, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αιγάλεω, αντίστοιχα.

Με βάση τις σχετικές αποφάσεις, ο χρονοπρογραμματισμός διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΕΦΟΚ Αττικής & Θεσσαλονίκης

Ι. ΚΕΦΟΚ Αττικής – Έναρξη λειτουργίας στις 22/4/2024

Ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων
ΔΟΥ
22/4/2024
Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής
ΦΑΕ Αθηνών
Πλοίων
Κορωπίου
Παλλήνης
Χολαργού
13/5/2024
Α΄ Αθηνών
Δ΄ Αθηνών
ΦΑΕ Πειραιά
Αμαρουσίου
Κηφισιάς
Ψυχικού
Αιγάλεω
IB’ Αθηνών
ΙΖ’ Αθηνών
Ελευσίνας
20/5/2024
ΙΓ’ Αθηνών
Αγίων Αναργύρων
Γλυφάδας
Ηλιούπολης
Καλλιθέας
Νέας Ιωνίας
Α΄ Πειραιά
Ε’ Πειραιά
Νίκαιας
Περιστερίου

ΙΙ. ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης – Έναρξη λειτουργίας στις 17/06/2024

Ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων
Αφορά τις ΔΟΥ
17/6/2024
Καλαμαριάς
Δ’ Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά
Ιωνίας Θεσσαλονίκης
25/6/2024
Ζ’ Θεσσαλονίκης
Αμπελοκήπων
Ε’ Θεσσαλονίκης
ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης – Έναρξη λειτουργίας στις 13/5/2024

Ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων
Αφορά τις ΔΟΥ
13/5/2024
Καλαμαριάς
Δ’ Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά
Ιωνίας Θεσσαλονίκης
20/5/2024
Ζ’ Θεσσαλονίκης
Αμπελοκήπων
Ε’ Θεσσαλονίκης
ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης

Ι. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής – Έναρξη λειτουργίας στις 17/6/2024

Ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων/έναρξης Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης
ΔΟΥ από την οποία μεταφέρονται αρμοδιότητες
Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης που ξεκινά τη λειτουργία της
17/6/2024
ΙΖ’ Αθηνών
2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Γλυφάδας
11η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Ελευσίνας
15η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
1/7/2024
Αγίων Αναργύρων
4η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Χολαργού
8η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Περιστερίου
14η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
8/7/2024
ΙΓ’ Αθηνών
3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Αμαρουσίου
5η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Κηφισιάς
6η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Παλλήνης
7η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
ΦΑΕ Αθηνών
1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ
15/7/2024
Α’ Αθηνών
1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Ηλιούπολης
9η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Καλλιθέας
10η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Νέας Ιωνίας
12η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
22/7/2024
Α’ Πειραιά
16η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Νίκαιας
17η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
ΦΑΕ Πειραιά
2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ
Πλοίων
Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Πλοίων
Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής
Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης

ΙΙ. ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης – Έναρξη λειτουργίας στις 15/7/2024

Ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων/έναρξης Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης
ΔΟΥ από την οποία μεταφέρονται αρμοδιότητες
Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης που ξεκινά τη λειτουργία της
15/07/2024
Καλαμαριάς
20η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Ιωνίας Θεσσαλονίκης
22η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Λαγκαδά
23η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ
22/07/2024
Ε’ Θεσσαλονίκης
18η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Ζ’ Θεσσαλονίκης
19η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Αμπελοκήπων
21η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης