Έργα αναβάθμισης αγροτικής οδοποιίας ύψους 3.730.000 ευρώ, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την ΠΕ Ρεθύμνου, με τη συνολική παρέμβαση για την τρέχουσα περίοδο, να υπερβαίνει τα 12 εκ. ευρώ.

Σκοπός είναι η καλύτερη προσβασιμότητα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων.

Στην προαναφερόμενη προσπάθεια συνέβαλαν ο υφυπουργός Γιώργος Στύλιος και ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στους ακόλουθους Δήμους της Κρήτης:

– Ρεθύμνου: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδού ΤΚ Αρχαίας Ελεύθερνας (500.000 ευρώ).

– Μυλοποτάμου: Αγροτική οδός Σκεπαστής προς παραλία (230.000 ευρώ).

 -Αγίου Βασιλείου: Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών (500.000 ευρώ).

– Αμαρίου: Βελτίωση βατότητας αγροτοκτηνοτροφικής οδού εντός κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης (1.000.000 ευρώ).

– Ανωγείων: Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικής οδοποιίας και αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας (1.500.000 ευρώ).