Υπογράφηκε σύμβαση για την Αποκατάσταση ζημιών

12
zimies-tomanifesto.gr

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση του έργου, “Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Αρκαδίου)”, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, από τον δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη.

Πρόκειται για έργο, η προθεσμία εκτέλεσης του οποίου, είναι 3 μήνες και που αφορά την αποκατάσταση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2019 με τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που έχουν υποστεί τα έργα υποδομής στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου με αποτέλεσμα την κατάπτωση πρανών σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, καταστροφή οδοστρωμάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, καταστροφή τοίχων αντιστήριξης δρόμων, καταστροφή πλακοσκεπών οχετών – τεχνικών, κλπ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση και προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα των οδών και οι υποδομές, προβλέπεται να εκτελεστούν: «Χωματουργικές εργασίες, Καθαρισμοί δημοτικών – αγροτικών δρόμων, Καθαρισμοί τάφρων, Καθαρισμοί πλακοσκεπών οχετών – τεχνικών, Αποκατάσταση πρανών- τοίχοι αντιστήριξης, ‘Αρση καταπτώσεων – χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης πρανούς, Κατασκευή τοίχων με ξηρολοθοδομή (ογκολίθους), Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών, Αποκατάσταση δρόμων, Απομάκρυνση προϊόντων καθαρισμών, Ανακατασκευή επιχωμάτων με θραυστό υλικό, Ανακατασκευή οδοστρωσίας, Ανακατασκευή καταστρώματος οδού από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, Αποκατάσταση – ανακατασκευή πλακοσκεπών οχετών και τεχνικών.