Σύσκεψη για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

25
dasos-tomanifesto.gr

Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Σπύρος Τζόκας με αντικείμενο την έκδοση επικαιροποιημένης απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων – επισκεπτών σε δάση και «ευπαθείς» περιοχές, για τις ημέρες που υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

Ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. Σπύρος Τζόκας, επικεντρώθηκε στον ρόλο των δήμων, οι οποίοι όταν λάβουν ενημέρωση για υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, οφείλουν να συνεργαστούν με την τροχαία αλλά και κάθε άλλο εμπλεκόμενο, όπως η πυροσβεστική υπηρεσία, οι εθελοντικές οργανώσεις και το δασαρχείο, ώστε να εφαρμοστεί με επιτυχία το μέτρο της απαγόρευσης. Στο πλαίσιο0 αυτό, όπως είπε ο κ. Τζόκας, κρίνεται απαραίτητη η δημοσιοποίηση από τους δήμους της απόφασης και η ανάρτησή της στα δημοτικά καταστήματα, στους διαδικτυακούς τους τόπους, σε συλλόγους και όπου αλλού είναι αναγκαίο, προκειμένου η ενημέρωση των κατοίκων να είναι όσο το δυνατόν άμεση και αποτελεσματική, ενώ η απόφαση μαζί με το συνημμένο σχετικό χάρτη σε πλήρη ανάλυση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).

Για το ζήτημα του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω των σεισμών ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε κυρίως στα θέματα της οργάνωσης των χώρων καταφυγής/καταυλισμού του πληθυσμού μετά την εκδήλωση σεισμού, στις σχετικές προδιαγραφές καθώς και στα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπεται να πληρούν αυτοί, όπως επίσης και στην καταγραφή των ελλείψεων και των επικινδυνοτήτων.

Κλείνοντας την εισήγησή του μίλησε για τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Περιφέρειας που άπτονται του θέματος και για την εμπειρία που αποκτήθηκε από την άσκηση για σεισμό «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ», η οποία είχε διεξαχθεί στον Δυτικό Τομέα Αθηνών.