Συντάξεις- επιδόματα: όλες οι ημερομηνίες καταβολής

by Έλσα

Οι  πληρωμές συντάξεων, µισθών, επιδοµάτων και ειδικού δώρου ξεκινούν από αύριο Τετάρτη (18/12) και θα ολοκληρωθούν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Συντάξεις

Στις 18 ∆εκεµβρίου ξεκινάει η πληρωµή των συντάξεων. Η πληρωµή θα γίνει ως εξής: Οι συντάξεις των µη µισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) θα καταβληθούν στις 18 ∆εκεµβρίου, την προσεχή Τετάρτη, αντί της 24ης ∆εκεµβρίου. Οι συντάξεις των µισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ∆ηµόσιο, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τράπεζες, ∆ΕΗ, ΟΤΕ), στις 20 ∆εκεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή, αντί της 30ής ∆εκεµβρίου.

Επιδόματα

Την Παραµονή των Χριστουγέννων θα µπουν τα χρήµατα σε όσους λαµβάνουν επιδόµατα. Θα πληρωθούν Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επίδοµα ενοικίου, έκτη δόση του επιδόµατος παιδιού, τα προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόµατα, καθώς και τα επιδόµατα στεγαστικής συνδροµής και οµογενών. Από τις 24 ∆εκεµβρίου ο ΟΠΕΚΑ θα πληρώνει το επίδοµα παιδιού, το επίδοµα ενοικίου, το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, καθώς και προνοιακά επιδόµατα.

– Το επίδοµα παιδιού Α21 σε όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση και εγκρίθηκε το διάστηµα Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου.

– Τα προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόµατα µηνός ∆εκεµβρίου.

– Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 30 Νοεµβρίου.

– Τα επιδόµατα στεγαστικής συνδροµής και οµογενών.

– Το επίδοµα στέγασης (ενοικίου) µηνός ∆εκεµβρίου θα καταβληθεί σε όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα έως 30 Νοεµβρίου.

Επίδομα θέρμανσης

Εως τις 20 ∆εκεµβρίου, την προσεχή Παρασκευή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους για το επίδοµα θέρµανσης. Το ποσό του επιδόµατος θα εισπραχθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου. Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρµα του Taxisnet, στο gsis.gr.

Επίδομα εορτών

Την προσεχή Τρίτη ξεκινάει η εφαρµογή της Η∆ΙΚΑ για την υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για το κοινωνικό µέρισµα. Η πλατφόρµα θα είναι πιο απλή, κατά τον κ. Σταϊκούρα, και θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τις 26 ∆εκεµβρίου.

Τα χρήµατα θα αρχίσουν να µπαίνουν στους λογαριασµούς από τις 27 του µηνός και έως τις 31 ∆εκεµβρίου, Παραµονή της Πρωτοχρονιάς θα έχουν λάβει όλοι τα χρήµατά τους. Το κοινωνικό µέρισµα των 700 ευρώ θα δοθεί σε 250.000 νοικοκυριά, ενώ το προς διανοµή ποσό ανέρχεται στα 175 εκατοµµύρια ευρώ.

Πληρωμές


Πληρώνονται πάνω από 1.500 Εφάπαξ που ήταν «κλειδωµένα», ποσού από 2.800 έως 25.000 ευρώ κατά µέσο όρο.

Αφορά:

– 300 Εφάπαξ δηµοσίων και δηµοτικών υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ – ΤΠ∆ΚΥ), τα οποία κυµαίνονται κατά µέσο όρο µεταξύ 23.000 ευρώ και 25.000 ευρώ.

– 400 Εφάπαξ ναυτικών, δηλαδή αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ), τα οποία κατά µέσο όρο ανέρχονται στα 7.000 ευρώ.

– 200 Εφάπαξ κατωτέρων πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ), τα οποία ανέρχονται κατά µέσο όρο στα 4.700 ευρώ.

-150 Εφάπαξ ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που αιτήθηκαν το βοήθηµα, επειδή συµπλήρωσαν 20ετία ή επειδή συνταξιοδοτήθηκαν. Κατά µέσο όρο θα λάβουν 15.000 ευρώ οι πρώτοι και 10.000 ευρώ οι δεύτεροι.

– 400 Εφάπαξ εµποροϋπαλλήλων (ΤΕΑΥΕΚ), τα οποία κυµαίνονται κατά µέσο όρο στα 2.800 ευρώ.

– 150 Εφάπαξ µεταλλεργατών (πρ. ΤΑΠΕΜ), τα οποία κυµαίνονται κατά µέσο όρο στα 7.500 ευρώ.

Δώρο Χρισρτουγέννων

Όλοι οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, το οποίο θα έχει καταβληθεί έως τις 21 ∆εκεµβρίου.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Οσοι δεν είχαν διακοπή εργασίας από 1ης Μαΐου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου θα πάρουν έναν µισθό. Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται για όσους εργάζονται µε ηµεροµίσθιο και ενδιάµεση διακοπή ως εξής: 2/25 του µηνιαίου µισθού ή 2 ηµεροµίσθια για κάθε 19 ηµερολογιακές ηµέρες εργασίας.

Σχετικα Αρθρα