Στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

275

Την υπαγωγή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των ασφαλισμένων μελών των οικογενειών τους στην “ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.” (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) με σκοπό την ένταξή τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), ανήγγειλε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με εγκύκλιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας. (www.haf.gr).

Την διεκπεραίωση της διαδικασίας έχει αναλάβει η διεύθυνση Υγειονομικού / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και οι διοικητές των μονάδων καλούνται να ενημερώσουν σχετικά το προσωπικό ευθύνης τους μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όχι προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Η αποστολή των στοιχείων του Ιστορικού Ασφαλιστικής Ικανότητας στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και λοιπές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη διαταγή. Με την εγκύκλιο εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή όλων στο γεγονός ότι τα Ατομικά Βιβλιάρια Νοσηλείας (ΑΒΝ) που δεν έχουν θεωρηθεί σύμφωνα με την τελευταία διαταγή θεώρησης, δεν είναι ενεργά και οι κάτοχοί τους δεν θα έχουν πρόσβαση στις παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Όσοι ανήκουν σ΄ αυτή την κατηγορία να επικοινωνήσουν με τα τμήματα προσωπικού των Μονάδων τους, ώστε σε συνεννόηση με τη ΓΕΑ/ΔΥΓ/2/Μητρώο (τηλ. 2104764547, 608-4547) να προβούν στην εκ των υστέρων θεώρηση των ΑΒΝ τους.

Σημειώνεται στην εγκύκλιο ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες (ΥΥ) των Μονάδων οφείλουν να είναι έτοιμες από πλευράς υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την άμεση εφαρμογή του ΣΗΣ.