Προγράμματα ΕΣΠΑ για ασκούμενους δικηγόρους

48

Δύο χιλιάδες τετρακόσιοι νέοι δικηγόροι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, προκειμένου να κάνουν την πρακτική άσκησή τους στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, αλλά και σε δικηγορικά γραφεία.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το πρόγραμμα έχει οριστεί να ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις κύκλους, ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 27.270.300€.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους νομικών σχολών που θα επιλεγούν με ειδικά κριτήρια, όπως η οικονομική τους κατάσταση.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, στους ασκούμενους δικηγόρους θα ανατίθενται αρμοδιότητες, οι οποίες στοχεύουν στην ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτισή τους μέσω της εξοικείωσής τους με την εσωτερική λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών. Στην συνέχεια, θα γίνει κατανομή των ασκούμενων σε δικηγορικά γραφεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η πρακτική άσκηση στα δικηγορικά γραφεία θα έχει διάρκεια έξι μήνες και με αυτή θα ολοκληρώνεται η 18μηνη υποχρεωτική περίοδος και ο ασκούμενος θα μπορεί να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος.