Ένας αξιωματικός – σύνδεσμος της αστυνομίας, τοποθετημένος στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, διεξήγαγε μυστική επιχείρηση συλλογής πληροφοριών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως αποκαλύπτει ένα απόρρητο έγγραφο της τουρκικής κυβέρνησης που φέρνει στη δημοσιότητα το Nordic Monitor.