Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο: ένα νέο ξεκίνημα για τη μετανάστευση στην Ευρώπη

10
ΑΠΕ ΜΠΕ

Η μετανάστευση είναι ένα σύνθετο ζήτημα, με πολλές πτυχές που πρέπει να σταθμιστούν από κοινού. Αφορά την ασφάλεια των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία ή καλύτερη ζωή, τις ανησυχίες των χωρών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, οι οποίες ανησυχούν ότι οι μεταναστευτικές πιέσεις θα υπερβούν τις ικανότητές τους και οι οποίες χρειάζονται αλληλεγγύη από τους άλλους. 

Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο ξεκίνημα για τη μετανάστευση: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω αποτελεσματικότερων διαδικασιών και επίτευξη νέας ισορροπίας μεταξύ ευθύνης
και αλληλεγγύης.

Σαφείς αρμοδιότητες μέσω καλύτερων και εκσυγχρονισμένων διαδικασιών

Οι αποτελεσματικότερες διαδικασίες θα εξασφαλίσουν σαφέστερες ευθύνες, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και παρέχοντας ταυτόχρονα σαφήνεια στους αιτούντες. Οι κανόνες θα βελτιώσουν τη σύνδεση μεταξύ των βασικών διαδικασιών, ιδίως του ασύλου και της επιστροφής.

Νέος υποχρεωτικός έλεγχος πριν από την είσοδο:

 • ταυτοποίηση
 • έλεγχοι υγείας
 • έλεγχοι ασφάλειας
 • λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταχώριση στη βάση δεδομένων Eurodac.
 • Ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης και των συνόρων με τη βελτιωμένη βάση δεδομένων Eurodac:

  • Εστίαση στους αιτούντες μάλλον παρά στην υποβολή αίτησης για τον καθορισμό της ευθύνης για τις αιτήσεις ασύλου
  • Αποτροπή μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων προς άλλα κράτη μέλη
  • Διευκόλυνση της μετεγκατάστασης και καλύτερη παρακολούθηση των επιστρεφόντων
  • Παρακολούθηση της υποστήριξης για οικειοθελή αναχώρηση και επανένταξη
  Νέα, ταχύτερη διαδικασία ασύλου στα σύνορα και, κατά περίπτωση, ακολουθούμενη από ταχεία διαδικασία επιστροφής, για την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ασύλου

  Νομικές εγγυήσεις:

  • Ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με την υποστήριξη του οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων, του Frontex και του νέου οργανισμού της ΕΕ για το άσυλο.
  • Ατομική αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου και βασικές εγγυήσεις για την προστασία της αποτελεσματικής πρόσβασης στο άσυλο, του δικαιώματος στην ελευθερία, των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής.

   

  Ευέλικτες επιλογές για τη συνεισφορά των κρατών μελών:

  • Μετεγκατάσταση νεοαφιχθέντων ατόμων
  • Χορηγία επιστροφής, με την οποία ένα κράτος μέλος αναλαμβάνει. για λογαριασμό άλλου κράτους μέλους, την ευθύνη για την επιστροφή ενός ατόμου που δεν έχει δικαίωμα διαμονής
  • Άμεση επιχειρησιακή στήριξη, πιο μακροπρόθεσμη στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, την υποδοχή νεοαφιχθέντων ή των επιχειρήσεων επιστροφής, ή βοήθεια για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μεταναστευτικών τάσεων που επηρεάζουν τα κράτη μέλη, μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

  Προσαρμοσμένες απαντήσεις αλληλεγγύης για συγκεκριμένα σενάρια:

  Αποβίβαση, μετά από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, των ευάλωτων ατόμων

  • Μετεγκατάσταση ατόμων που ενδέχεται να χρήζουν προστασίας
  • Έγκαιρος προσδιορισμός των αναγκών μέσω ετήσιας έκθεσης προοπτικών
  • Δεξαμενή αλληλεγγύης των εθνικών συνεισφορών, με βάση εθελοντικές δεσμεύσεις
  • Διορθωτικός μηχανισμός για την εξασφάλιση αποτελεσματικής στήριξης

  Κίνδυνος άσκησης πίεσης στο σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης ενός κράτους μέλους

  • Επέκταση της μετεγκατάστασης για αναγνωρισμένους πρόσφυγες
  • Συνεισφορές βάσει του δίκαιου μεριδίου των κρατών μελών
  • Διορθωτικός μηχανισμός για την εξασφάλιση αποτελεσματικής στήριξης

  Καταστάσεις κρίσης

  • Επέκταση της μετεγκατάστασης για άτομα που υπόκεινται σε διαδικασία στα σύνορα, που βρίσκονται σε παράτυπη κατάσταση και που χρήζουν άμεσης προστασίας
  • Ταχύτερη αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ μέσω της ταχείας λήψης αποφάσεων σχετικά με τη συνεισφορά
  • Μηχανισμός αλληλεγγύης επικεντρωμένος μόνο στη μετεγκατάσταση και τη χορηγία επιστροφής

Πηγή: Neweurope.gr

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr