Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή

by news

Υπέρ μιας νέας στρατηγικής, η οποία θα υπηρετεί το μακροπρόθεσμο όραμα να καταστεί η ΕΕ μια κοινωνία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και πλήρως προσαρμοσμένη στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της έως το 2050, τάσσεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με σειρά συμπερασμάτων που ενέκρινε σήμερα.

Η κλιματική αλλαγή, όπως σημειώνεται, δεν είναι απλώς μια απειλή του μέλλοντος, είναι κάτι που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή. “Πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία, τη φύση και την οικονομία. Τα σημερινά συμπεράσματα έδωσαν την πρώτη ώθηση για μια ενισχυμένη δράση προσαρμογής. Η νέα στρατηγική επικεντρώνεται στη βελτίωση των δεδομένων και στην καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δεδομένων, στην προώθηση λύσεων που βασίζονται στη φύση, στην ενσωμάτωση δημοσιονομικών και οικονομικών ζητημάτων και στην κλιμάκωση της δράσης σε διεθνές επίπεδο. Το κλίμα υπήρξε βασική προτεραιότητα της πορτογαλικής Προεδρίας και μας γεμίζει χαρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία, μαζί με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα που συμφωνήθηκε πρόσφατα, θα βοηθήσει την ΕΕ να καταστεί ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και κλιματικά ουδέτερη στις επόμενες δεκαετίες”, υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει την επικέντρωση της στρατηγικής στην καλύτερη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ανταλλαγής των γνώσεων που αφορούν τις κλιματικές επιπτώσεις και την κλιματική προσαρμογή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της πλατφόρμας Climate-ADAPT.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του συμπλέγματος κλίματος και υδάτων και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των λύσεων που βασίζονται στη φύση για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής, τη συμβολή στη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Τα κράτη μέλη στηρίζουν τις προσπάθειες της στρατηγικής για να ενσωματωθεί η προσαρμογή στις μακροοικονομικές δημοσιονομικές πολιτικές. Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, το πώς μπορεί να γίνεται η μέτρηση και η διαχείριση των δημοσιονομικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και να αναπτύξει ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τη χρήση της ασφάλισης έναντι σχετικών κινδύνων.

Το Συμβούλιο επισημαίνει επίσης τον σημαντικό ρόλο της οικοδόμησης ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Η ΕΕ αποσκοπεί σε τουλάχιστον 30 % δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής, στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, καθώς και τουλάχιστον 37% στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Σχετικα Αρθρα

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της Δέχομαι Περισσότερα