Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ EEL – Ινστιτούτου “ΕΞΑΝΤΑΣ”

30

Η ανάπτυξη κοινών δράσεων οι οποίες θα οδηγήσουν στην εδραίωση μιας ουσιαστικής συνεργασίας είναι η βασική στόχευση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας» με την υπογραφή του συμφώνου στρατηγικής συνεργασίας (ΜΟU).

Οι πρωτοβουλία για δράσεις των δύο εταιρειών εστιάζονται στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών τους, της ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών της χώρας μας, της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας μέσα από την προώθηση των αρχών του σύγχρονου «επιχειρείν», της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, αλλά και της ένταξης των νέων επιστημόνων στις παραγωγικές διαδικασίες.
Το Συμφώνου Συνεργασίας προωθεί και την ανταλλαγή και εκατέρωθεν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας των δύο φορέων για θέματα δικτύων, της ανάπτυξης, των logistics και της διαμετακόμισης. Η διοργάνωση κοινών δράσεων ενημέρωσης και διαλόγου, καθώς και εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων αποτελεί ένα ακόμα μέρος του Συμφώνου ενώ αναμένεται να διερευνηθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης εθνικών, κοινοτικών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων.
Τόσο η Ελληνική Εταιρεία Logistics όσο και ο «Εξάντας» προσβλέπουν στην αμοιβαία πληροφόρηση και προώθηση θεμάτων και δράσεων των μελών με σκοπό να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τις πρωτοβουλίες των δύο φορέων. Η σύνδεση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τόσο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics όσο και του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας» θα αποτελέσει κύριο όχημα για τις δράσεις που θα αναπτύξουν.