fbpx

Η MYTILINEOS δείχνει το δρόμο προς την πράσινη βιομηχανία

by news

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την νέα αναπτυξιακή στρατηγική της και σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, είναι να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα ενώ την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο υιοθετώντας νέες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στις δραστηριότητες τους.

Στην Ελλάδα, υπάρχει όντως μεγάλο περιθώριο αλλαγών και επενδύσεων, βλέπουμε ωστόσο πως κάποιες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει να αποτελούν έμπρακτα κομμάτι της λύσης και όχι του προβλήματος. Η MYTILINEOS, κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, προσεγγίζει την αλλαγή αυτή με υπευθυνότητα και πλέον αποτελεί πρότυπο εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή καθορίζει οποιαδήποτε προσωπική, κρατική και επιχειρηματική απόφαση, για τη MYTILINEOS, η επείγουσα ανάγκη για δράση και κινητοποίηση δεν αποτελεί απλά μια προτεραιότητα αλλά μια συνειδητή αυτοδέσμευση. Σε αυτή την κατεύθυνση, το τρίπτυχο που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια: Σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και εφαρμογή δεικτών επίδοσης ESG, γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Η βιώσιμη ανάπτυξη, λοιπόν, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές της λειτουργίες  και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να προχωρά έχοντας επενδύσει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη της αειφόρου στρατηγικής της.

Πρόσφατα, η MYTILINEOS έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που έθεσε σαφείς στόχους και δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα δείχνοντας το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η MYTILINEOS δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, «Η ανάγκη για επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μάς ωθεί στην MYTILINEOS να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, θέλοντας να συμβάλουμε στη δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Σήμερα, θέτουμε τις βάσεις για μία 100% βιώσιμη και πράσινη βιομηχανική δραστηριότητα και δεσμευόμαστε σε μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων για όλη την επιχειρηματική μας δραστηριότητα έως το 2030 και σε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα  έως το 2050.  Οι φιλόδοξοι στόχοι που ανακοινώνουμε, αποτυπώνονται 100% στο DNA μας, γίνονται στρατηγικός πυλώνας, κριτήριο λήψης αποφάσεων και οδηγός κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας μας. Από σήμερα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι και πρέπει να γίνει προτεραιότητα όλων. Μόνο θέτοντας θαρραλέους και υψηλούς στόχους βιωσιμότητας, ξεκινώντας από εμάς τις βιομηχανίες, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όφελος όλων και ενός συλλογικού βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές».

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες που απορρέουν από τις διευρυμένες δραστηριότητές της, η MYTILINEOS ανέπτυξε ένα εξειδικευμένο πλάνο πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών ξεχωριστά για κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της. Στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, στόχος της είναι να αποτελέσει μία ανθρακικά ουδέτερη εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής ενεργειακών έργων και έργων υποδομής, επιτυγχάνοντας μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών μέχρι το 2030. Στον Τομέα Μεταλλουργίας, στόχος της είναι να καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την Πράσινη Μεταλλουργία μέσα από τη δέσμευσή της να μειώσει τις συνολικές εκπομπές ρύπων του Τομέα Μεταλλουργίας κατά 65% και τις ειδικές εκπομπές κατά 75%  (ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου) μέχρι το 2030. Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου στόχος της MYTILINEOS είναι να αποτελέσει τον καταλύτη για μία ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών με μείωση των ειδικών εκπομπών ρύπων ανά παραγόμενη MWh, έως 50% έως το 2030.

Ειδικά ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου έχει ήδη ένα σημαντικό ιστορικό υψηλών επιδόσεων. Η MYTILINEOS πρωτοστατεί στην εθνική προσπάθεια για ένα μειωμένο αποτύπωμα ενεργειακού μείγματος και ήδη επενδύει στην αντικατάσταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και με μονάδες  Φυσικού Αερίου, ως καύσιμο-γέφυρα της μεταλιγνιτικής εποχής. Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS δημιουργεί ένα νέο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με χρήση φυσικού αερίου που θα χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής καθιστώντας τον έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αποδοτικούς σταθμούς στην Ευρώπη. Ο σταθμός αυτός συνεισφέρει εμπράκτως στην ενεργειακή σταθερότητα της χώρας για την απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος σύμφωνα με τους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, ο στόχος της εταιρείας θα ενισχυθεί από την αύξηση της δυναμικότητας ΑΠΕ σε περισσότερα από 2,5GW στην Ελλάδα και διεθνώς που είναι ήδη σε τροχιά υλοποίησης, αλλά και από τη χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών.

Η MYTILINEOS με τους νέους περιβαλλοντικούς στόχους που έθεσε και με την διαχρονική υπεύθυνη στάση της απέναντι στη Βιώσιμη Ανάπτυξη ανοίγει το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική βιομηχανία και τη χώρα και συμβάλλει στην εγχώρια προσπάθεια επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Σχετικα Αρθρα

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της Δέχομαι Περισσότερα