Εγκρίθηκε το κονδύλι για ΚΕΑ και επίδομα στέγασης Σεπτεμβρίου

23

Εγκρίθηκε – με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» – δαπάνη, ύψους 56.870.062,16 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τον Σεπτέμβριο.

Με ξεχωριστή υπουργική απόφαση του Γιάννη Βρούτση, εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 35.100.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της πληρωμής του επιδόματος στέγασης, επίσης γι’ αυτόν τον μήνα.