Δικηγόροι: Οι διαρροές για αποφάσεις του ΣτΕ πλήττουν το κύρος της Δικαιοσύνης

6

Τον προβληματισμό της αναφορικά με την επικείμενη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα δώρα και τα επιδόματα των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, καθώς κατά καιρούς έχουν εκδοθεί διαφορετικές αποφάσεις, εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Παράλληλα, δηλώνει αντίθετη με τη διαρροή των πληροφοριών που είδαν το φως της δημοσιότητας για το αποτέλεσμα της διάσκεψης, υποστηρίζοντας ότι πλήττεται το κύρος της Δικαιοσύνης.

Επιπλέον, οι δικηγόροι ζητούν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να υπάρχει ενιαία αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων ενόψει εκλογών. Επισημαίνουν ότι παρατηρούνται διαφορετικές αποφάσεις από τις διοικήσεις των κατά τόπους δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ενιαίες προθεσμίες για κατάθεση δικογράφων και άλλων ένδικων μέσων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων έχει ως εξής:

“1. Η διενέργεια των επικείμενων Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών εκλογών έχει ως συνέπεια την αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων. Παρατηρούνται όμως, διαφορετικές αποφάσεις των Συμβουλίων Διοίκησης των δικαστηρίων σε θέματα που ανακύπτουν από την αναστολή λειτουργίας τους, όπως οι προθεσμίες κατάθεσης δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ενημερώνονται για τις αποφάσεις των οικείων δικαστικών σχηματισμών για τα ανωτέρω θέματα.

Η Συντονιστική Επιτροπή, για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να υπάρχει εφεξής ενιαία αντιμετώπιση στα θέματα αυτά σε όλα τα δικαστήρια της Χώρας, κρίνει αναγκαία τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος, ώστε να οριστούν οι ημέρες, που τα δικαστήρια θα παραμένουν κλειστά για τη διενέργεια των εκλογών (βουλευτικών ευρωεκλογών, αυτοδιοικητικών), ως εξαιρετέες για τις πάσης φύσεως προθεσμίες.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την αντίθεσή της στη διαρροή πληροφοριών, ανεξάρτητα από τη βασιμότητά τους ή όχι, για το αποτέλεσμα της διάσκεψης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υπόθεση των δώρων και των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Οι διαρροές αυτές προερχόμενες, προφανώς από συμμετέχοντες στη διάσκεψη, πλήττουν το κύρος της Δικαιοσύνης, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν και δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς ως προς τις σκοπιμότητες που τυχόν εξυπηρετούν.
Η Συντονιστική Επιτροπή αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την δημοσίευση της απόφασης για το ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό αυτό θέμα, προκειμένου να λάβει θέση ιδίως στο ζήτημα του συνταγματικού ελέγχου των διατάξεων, που πρέπει να υπόκειται σε ενιαίους για όλους κανόνες και να διαπιστώσει κατά πόσο η έννοια του δημοσίου συμφέροντος ταυτίζεται ή μη με την έννοια του ταμειακού συμφέροντος του δημοσίου.
Μας προκαλεί δε ιδιαίτερο προβληματισμό η έκδοση διαφορετικών αποφάσεων επί μισθολογικών και άλλων δημοσιονομικού ενδιαφέροντος θεμάτων ανάλογα με την ιδιότητα των διαδίκων.”