Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων

by MANIFESTO

Δεύτερη ευκαιρία επανένταξης στις ρυθμίσεις οφειλών των 100 και των 120 δόσεων, που είχαν νομοθετηθεί το 2015 και το 2019 και αφορούσαν χρέη τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι και τα έτη εκείνα, δίνει σε χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με εγκύκλιο που εξέδωσε στις 6 Απριλίου.

Η νέα αυτή ευκαιρία παρέχεται σε όσους οφειλέτες πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης αλλά υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις σχετικές αιτήσεις, δηλαδή μετά την προθεσμία της 31ης-12-2020 που προέβλεπε η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Για τους οφειλέτες αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης. Επίσης, η νέα ευκαιρία επανένταξης δίνεται και σε οφειλέτες που πληρούσαν τις αρχικές προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020 αλλά δεν υπέβαλαν καν τις προβλεπόμενες αιτήσεις.

Για τη δεύτερη αυτή κατηγορία οφειλετών ισχύει μία επιπλέον προϋπόθεση επανένταξης: η εξόφληση των δόσεων των μηνών Ιανουάριου και Φεβρουάριου 2021 ή υπαγωγή των δόσεων αυτών σε αναστολή πληρωμής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επανένταξης λήγει γ’ αυτούς στις 29-4-2021.

‘Οσον αφορά ης οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι το 2020 ή και μέχρι σήμερα ισχύουν άλλες ρυθμίσεις, στις οποίες οι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν είτε τώρα είτε από το 2022!

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμόν Ε2072/ 2021 εγκύκλιο που υπέγραψε στις 6 Απριλίου 2021 ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλάς, από όσους οφειλέτες του Δημοσίου απώλεσαν τις ρυθμίσεις των «100 δόσεων» των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των «120 δόσεων» των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις μόνο οι πληττόμενοι οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού οφειλέτες, δηλαδή οι επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους ή υπέστησαν σημαντική απώλεια τζίρου το 2020 καθώς και οι εργαζόμενοι σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή το 2020, εφόσον:

α) απώλεσαν τις ρυθμίσεις αυτές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 β) πλήρωσαν εμπρόθεσμα τη δόση του Δεκεμβρίου 2020 των ρυθμίσεων αυτών γ) είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο ης λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020. Ως «νόμιμος τρόπος τακτοποίησης» λαμβάνεται υπόψη ακόμη και η υπαγωγή απλήρωτων δόσεων των ρυθμίσεων των λοιπών αυτών οφειλών στο -προβλεπόμενο από άλλες έκτακτες διατάξεις- καθεστώς αναστολής πληρωμών μέχρι και τις 31-12-2021. δ) είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν ης λήξασες προ πανδημίας κορωνοϊού μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των «100 δόσεων» του ν. 4321/2015 ή της ρύθμισης των «120 δόσεων» του ν. 4611/2019, ως εξής:

■ όλες ης δόσεις που έληξαν μέχρι την 31 η-12-2019 για τη ρύθμιση του ν.4321/2015 και

■ όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31 η-1-2020 για τη ρύθμιση του ν.4611/2019.

ε) έχασαν τον Δεκέμβριο του 2020 την πρώτη ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους αυτές, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2020 όπως όριζαν οι διατάξεις αυτές.

Δικαιούχοι επανένταξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ είναι, πιο συγκεκριμένα:

  • Οφειλέτες που πληρούσαν τις παραπάνω (α) έως (δ) προϋποθέσεις επανένταξης (βάσει του άρθρου 291 του ν. 4738/2020), οι οποίοι όμως υπέβαλαν εκπρόθεσμα την αίτηση επανένταξης, δηλαδή από την 1η-1-2021 και μετά (όχι μέχρι 31-12-2020 όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020). Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλέτες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν νέα αίτηση.
  • Οφειλέτες, που πληρούσαν τις παραπάνω (α) έως (δ) προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020, αλλά δεν υπέβαλαν την αίτηση επανένταξης. Οι οφειλέτες αυτοί θα μπορούν να επανενταχθούν, εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο ή Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης) μέχρι και τις 29-4-2021 και εφόσον ισχύει γι’iαυτούς και μία από τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. i) είτε η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουάριου και Φεβρουάριου 2021 έχει παρατα-θεί, σύμφωνα με τις ΑΥΟ Α.1014/2021, Α.1015/2021 Α.1028/2021 και Α.1029/2021, ii) είτε έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον τη δόση Ιανουάριου 2021 και Φεβρουάριου 2021. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν μία από τις δύο ανωτέρω προϋποθέσεις (εξόφλησης ή παράτασης καταβολής των προ-αναφερόμενων δόσεων), οι οφειλέτες της παρούσας περίπτωσης (υπ’ αρ. ϋ) δεν μπορούν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019.

Ποιες άλλες ρυθμίσεις ισχύουν αυτή τη στιγμή για τις οφειλές προς την εφορία

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τις λοιπές οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, κυρίως τις νεότερες και γενικότερα αυτές που δεν μπορούν να (επαν)ενταχθούν στις παλαιές ρυθμίσεις των 100 και των 120 δόσεων, ισχύουν τα εξής:

1) Οι αρρύθμιστες οφειλές για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση εφάπαξ καταβολής έως τις 31/12/2021, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, θα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο θα προβλέπει επιλογή μεταξύ 24 άτοκων μηνιαίων δόσεων ή 48 μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο ύψους 2,5%. Η πρώτη δόση της ρύθμισης αυτής θα πρέπει να καταβληθεί έως την 31η Ιανουάριου 2022 και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Βάσει των όσων προβλέπουν ήδη ψηφισθείσες ρυθμίσεις, την παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών έως τις 31-12-2021 και την ευνοϊκή ρύθμιση τμηματικής καταβολής από το 2022 και μετά δικαιούνται: α) Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020.

β) Επηχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορωνοϊού, λόγω κάθετης πτώσης του κύκλου εργασιών τους σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και υπάγονται στις κατά καιρούς ανακοινωθείσες λίστες με τους πληττόμενους ΚΑΔ. γ) Εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, για έναν ή περισσότερους από τους μήνες Μάρτιο-Ιούνιο.

δ) Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020. ε) Επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους από τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

στ) Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις της προηγούμενης περίπτωσης ή σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντική μείωση τζίρου και ουσιαστικά υπολειτουργούν («πληττόμενες») εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν ή τελούν σε αναστολή.

2) Για τις τρέχουσες τακτικές φορολογικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν ισχύει καμία αναστολή πληρωμής έχει τεθεί σε ισχύ από την αρχή του 2020 η πάγια ρύθμιση μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής είτε σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,32% ετησίως είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 6,82% ετησίως. Στην πάγια αυτή ρύθμιση μπορούν, ενδεικτικά, να υπαχθούν οι οφειλές από τον φόρο εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης που έχουν ήδη βεβαιωθεί με τα εκκαθαριστικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, αλλά δεν έχουν πληρωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Επιπλέον, στην πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές από τον ΕΝΦΙΑ του 2020, που δεν έχουν πληρωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

3) Για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν ισχύει καμία αναστολή πληρωμής, υπάρχει επίσης δυνατότητα υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής είτε σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,32% ετησίως είτε σε 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 6,82% ετησίως. Στην πάγια αυτή ρύθμιση μπορούν, ενδεικτικά, να υπαχθούν οι ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, από φόρους μεταβίβασης ακινήτων, από φόρους, πρόσημα, τόκους και προσαυξήσεις που βεβαιωθήκαν κατόπιν φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων, καθώς επίσης και οι οφειλές από πάσης φύσεως πρόστιμα (για πολεοδομικές, τροχαίες κ.λπ. παραβάσεις) εφόσον βεβαιώθηκαν για είσπραξη στις ΔΟΥ.

Ήδη ρυθμισμένες οφειλές

Για τις δόσεις των ήδη ρυθμισμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και Νοέμβριο 2020 έως Μάρτιο 2021, έχει, προβλεφθεί, με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, όχι θα καταβληθούν στο τέλος των τρεχουσών ρυθμίσεων.


του Γιώργου Παλαιτσάκη από την Ναυτεμπορική

 

Σχετικα Αρθρα

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της Δέχομαι Περισσότερα