ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 20,94% αυξήθηκε το ποσοστό της Reggesborgh Invest

11

Στο 20,94% διαμορφώθηκε το ποσοστό της REGGEBORGH INVEST B.V. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την 21η Μαρτίου, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε κάτω του 10%, συγκεκριμένα στο 7,6%, το ποσοστό της York Global Finance.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, “ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. ότι στις 21/3/2019 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 13.491.873, ήτοι ποσοστό 13,0452 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

α) 21.666.179 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 20.9490 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, που ανέρχεται σε 103.423.291, καθώς και

β) χρηματοπιστωτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί και οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου μέχρι το ανώτατο όριο 7.909.588 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού 7,6477 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, που ανέρχεται σε 103.423.291. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η άσκηση του δικαιώματος απόκτησης των υπό στοιχείο β) δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ της 275ης και της 365ης ημέρας από την 21/3/2019”.

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

Όσον αφορά την York Global Finance, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρει, σε έτερη ανακοίνωσή της:

“Σύμφωνα με το Ν.3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από την εταιρεία York Capital Management Global Advisors, LLC, την οποία η τελευταία υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., ότι στις 21/3/2019 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου μεγαλύτερη του 3% που ταυτόχρονα κατήλθαν του ορίου του 10%.

Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή – γνωστοποίηση, η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management Global Advisors, LLC.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 17.904.118 ήτοι ποσοστό 17,35% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία γνωστοποίηση συναλλαγής: 7.909.588, ήτοι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 7,6477 % του μετοχικού κεφαλαίου”.

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr